Nyári ügyelet, javítóvizsga

Nyári ügyelet (csak tanulói jogviszony igazolás kiállítása):
július 6., 13., 20., 27., augusztus 3., 10., 17. 9-12 óra között.

A javítóvizsga időpontja: augusztus 25. 9 óra

Az első tanítási nap a 9-12. évfolyamon: szeptember 1. 8 óra


Tájékoztató az angol pótvizsgáról


A 9. évfolyam tanulóinak a következő tananyagból kell felkészülniük az angol pótvizsgára, hogy a vizsgát sikeresen le tudják tenni:

- a szavak elsajátítása (szótárkönyv): Unit 1 - Unit 6

- a munkafüzet (Workbook) feladatainak átnézése és gyakorlása: Unit 1 - Unit 6

- a tankönyv (Student's Book) feladatainak átnézése és gyakorlása: Unit 1 - Unit 6, főként a nyelvtani részek elsajátítása

A 10. évfolyam tanulóinak pedig az alábbi tananyagból kell tanulniuk a sikeres vizsgájuk érdekében:

- szavak (szótárkönyv – Traveller, Elementary): Unit 1 – Unit 8

-munkafüzet (Workbook – Traveller, Elementary) feladatai: Unit 1 – Unit 8

-tankönyv (Student’s Book – Traveller, Elementary): Unit 1 – Unit 8

A pótvizsga 2 részből fog állni (9. és 10. évfolyam esetében is):

A. Az első részben a szavakat, a munkafüzet néhány feladatát és főként a TK – ből a nyelvtani részeket fogom kérdezni.
B. A vizsga második részében a diákoknak saját magukról, a családjukról, az időjárásról és az iskolájukról kell beszámolniuk, illetve két képről kell beszélniük (képleírás).
Jó munkát és sikeres felkészülést kívánok!

Üdvözlettel,
Ötvös István

angol tanár

Történelem pótvizsga 2015 A vizsga leírása: I. Írásbeli 3 db szöveges feladat megoldása- felkészülési lehetőség: középszintű történelem érettségi feladatsorok 1-2. kérdései II. Szóbeli Források alapján a következő témák kifejtése: 1. Az emberré válás folyamata 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka 3. Palesztina, az egyistenhit kialakulása 4. Indiai- és kínai vallások 5. A görög gyarmatosítás és hatásai 6. A démosz polgárjogi küzdelmei Athénban 7. A görög- perzsa háborúk 8. Az athéni demokrácia fénykora 9. Spárta 10. A görög mitológia 11. Plebejusok polgárjogi küzdelmei Rómában 12. A pun háborúk 13. A hódítások társadalmi hatásai Rómában 14. A keresztény vallás tanításai 15. A Frank Birodalom 16. A keresztény egyház a középkorban 17. Az iszlám kialakulása és tanításai 18. Európa gazdasága a XI- XIII. században 19. Városok születése 20. Az invesztitúra harc


Szűcs Péter